Borderline

Borderline

Zaburzenia osobowości typu borderline

Zaburzenia osobowości to termin używany do opisu całej rozpiętości dolegliwości i trudności osób trafiających do psychologa i psychiatry. Według Otto Kernberga: „osobowość to dynamiczna organizacja trwałych wzorów zachowania, myślenia i emocji, motywacji oraz sposobów tworzenia relacji z innymi, charakterystyczne dla danej jednostki. Osobowość człowieka jest integralną częścią jego sposobów doświadczania siebie i świata- do tego stopnia, że może on mieć trudności z wyobrażeniem sobie, ze mógłby być inny”. 

Zaburzenia - Funkcjonowanie

O zaburzeniach osobowości możemy mówić wtedy gdy funkcjonowanie osoby sprawia, że doświadcza ona stanów cierpienia psychicznego i nie może odnaleźć się w otaczającym ją świecie i relacjach. To jak kształtuje się nasza osobowość między innymi zależy od doświadczeń życiowych szczególnie tych we wczesnym dzieciństwie i sposobu jak te doświadczenia będą indywidualnie przez nas zrozumiane. To oznacza, że podobne doświadczenia mogą wywoływać różny system przekonań  na temat siebie, innych i świata. Im bardziej traumatyczne doświadczenia oraz przeżyte we wcześniejszym okresie życia tym zaburzenia osobowości są poważniejsze.

Borderline objawy

Do tych głębszych zaburzeń osobowości zaliczamy zaburzenia  borderline.  Charakteryzują się one trudnościami w obrębie tożsamości, chwiejnością emocjonalną i impulsywnością. Przejawem tego może być silna huśtawka emocjonalna, wrażliwość na niezrozumienie i obawa przed odrzuceniem. Poczuciem braku wpływu na własne życie ,trudnościami w zakresie bliskości psychicznej z innymi.  Całkiem zwykłe sytuacje zdają się nie do wytrzymania bo trudno rozumieć własne uczucia i stany psychiczne.  Mechanizmy te są zazwyczaj bardzo silne i same z siebie mimo upływu czasu i doświadczeń nie ulegają zmianie. Osoby z zaburzeniami borderline często dzielą się doświadczeniem bycia nie zrozumianym  a jednocześnie bliscy maja poczucie , że do nich bardzo trudno dotrzeć.

Borderline leczenie

Zaburzenia osobowości w tym borderline można skutecznie leczyć długoterminową psychoterapią. Najczęściej  zalecana jest psychoterapia psychodynamiczna. W trakcie psychoterapii pacjent uczy się rozumieć swoje stany wewnętrze .Może też łączyć swoje doświadczenia z dzieciństwa ze swoimi przekonaniami, które posiada obecnie. Dzięki zyskuje większą  satysfakcję ze swojego życia. Warunkami koniecznymi udanej psychoterapii jest motywacja pacjenta do zmiany ,chęć leczenia i poczucie, że potrzebuje pomocy. 

Aby zgłosić się na terapię, zapisać się na konsultację, albo uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną: KONTAKT